twitterにこのエントリを登録Loading the player...

# Use Youtube player (with Youtube AD) #<<<>>> # Use our player (Downlaod & No Youtube AD) click hrer if failed to load #

INFO:
เด็กมีขี้หูมากทำให้หูอือต้องมาแคะทำความสะอาดยากมากๆไม่คุ้มกับค่าบริการ40บาท จะไล่ไปหาหมอก็สงสารผู้ปกครองต้องจ่ายอย่างน้อย400บาทอัพแน่ๆ
แกล้งเด็กหลังแคะหูแกล้งเด็กหลังแคะหูแกล้งเด็กหลังแคะหูแกล้งเด็กหลังแคะหู
แกล้งเด็กหลังแคะหู